Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 46 p.n.e. – miała miejsce bitwa pod Ruspiną w prowincji Africa. Stronnictwa, które brały udział w wojnie to optymaci pod dowództwem Tytusa Labienusa i popularzy pod dowództwem Juliusza Cezara. Była to jedna z ostatnich wielkich przegranych Cezara, w której to jego wojska zostały w znacznej części wybite. W pewnym momencie bitwy cezarianie zostali niebezpiecznie okrążeni, na widok czego, jak wspominają źródła, jeden z chorążych zaczął uciekać.
źródło: comment_167281399326wDhObst7Hb8HTnKL0dlm.jpg
która prawdopodobnie nie miała żadnego wpływu na nas Polaków.


@oremi: no i kompletnie się mylisz, bo akurat historia Rzymu miała dość istotny wpływ na to, że tacy Polacy w ogóle mieli szansę się pojawić na tym świecie.

A nawet niewielka zmiana przebiegu tego czy innego wydarzenia prowadziłaby wraz z upływem alternatywnej wersji wydarzeń do powstania świata coraz to bardziej odbiegającego od tego jaki znamy. Nie mówiąc już o tym, że dzisiaj
@vanillla_guy: dokładnie. Tak na szybko, gdyby Cezar poległ w tej bitwie Rzym pozostałbym republiką (przynajmniej przez jakiś czas) To zmieniłoby totalnie oblicze Imperium a co za tym idzie obraz starożytnej Europy, politycznie i demograficznie. Do tego chrześcijaństwo mogłoby się nie rozwinąć do obecnej formy. To w konsekwencji mogłoby doprowadzić do tego, że średniowiecze jakie znamy nigdy by nie powstało a co za tym idzie plemię Polan (gdyby takie w ogóle się
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 106 p.n.e. – urodził się Cyceron, rzymski polityk, mówca, filozof. Narodził się w Arpinum, mieście na wzgórzu niedaleko Rzymu i był synem państwowego żołnierza (equestrius). Stał się wielkim oratorem, filozofem i poetą, jednak wplątał się zbyt mocno w rozgrywki polityczne, co doprowadziło go do zguby i śmierci z rąk politycznych przeciwników.

https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#4-1

#antycznyrzym #imperiumromanum #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #ciekawostki #venividivici #liganauki
źródło: comment_1672735410JrQV2S3aCguLEFuZPr7Hnz.jpg
Moje przewidywania na rok 2023:

- wojna się zakończy (szacuję, że koło wakacji, ale w ostateczności bliżej końca roku)
- papież Franciszek przejdzie na emeryturę (a być może nawet umrze), nowym papieżem zostanie Polak, kardynał Konrad Krajewski
- inflacja trochę przyhamuje, nie będzie już 15% we wrześniu.
- stopy procentowe najpierw bez zmian, pod koniec roku obniżki
- wyjaśni się sprawa Iwony Wieczorek
- nowy wykop 2.0 wciąż nie powstanie i ogromna
**Nie ma takiego sku__yństwa do którego nie posuną się media usłużne PiS by uderzyć w swoich przeciwników politycznych.**

Sprawa człowieka związanego z PO skazanego m.in. za "pedofilię" jasno to pokazuje. Nie wystarczy poinformowanie, że taka i taka osoba związana z PO została skazana - to za mało. Trzeba tam na siłę tworzyć jakąś aferę - pokazywać ofiary i sugerować, że zostały one siłą zmuszane do milczenia przez partię.

Matka dzieci, próbując je
Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 39 n.e. – urodził się cesarz Tytus, syn Wespazjana. Wsławił się głównie walką u boku ojca w czasie rewolty w Palestynie, po czym gdy ojciec wybył do Rzymu zdobyć tron cesarski, Tytus pozostał i w roku 70 n.e. zakończył rewoltę, zdobywając Jerozolimę i niszcząc Świątynię Jerozolimską. To wydarzenie rozpoczęło słynną diasporę, za co też ufundowano mu łuk triumfalny w Rzymie. Po śmierci ojca, jako starszy brat