@MrRedz: Trochę odkop, bo przeglądam tag, ale wg zasad gry, żeby policjant zamknął kartę Jaworka. dziewczynka musiałaby powiedzieć "tak". Jeśli powiedziała "nie", to policjant powinien zgadnąć, że to on.