Czy imigranci pchani są przez Białorusinów też przez granicę przechodzącą przed środek Puszczy Białowieskiej, tam gdzie jest ostoja żubrów?
Przecież tam jest taki prawdziwie dziki naturalny las jakiego w życiu nie widzieli w swoich krajach półpustynnych na Bliskim Wschodzie. Ciekaw jestem ich reakcji na widok stada dzikich "polskich bizonów"
(òóˇ)
#bialowieza #bialorus