Kraków, Rynek Główny - 1902r.
Widać, że obecna ustawa krajobrazowa jeszcze wtedy nie działała, ale nic nie stało na przeszkodzie, aby Brzoska ze walnął paczkomat na środku ;)

W Rynku Głównym: po lewej Kamienica „Na Barszczowem” („Delpacowska”), po prawej Kamienica „Bidermanowska” — 1902 rok.

W latach 1898-1901 w kamienicy „Na Barszczowem” wynajmował pokój Stanisław Wyspiański. Na przełomie lat 1900 i 1901 napisał tutaj „Wesele”.

Oba domy wyburzono po śmierci Stanisława Wyspiańskiego. A
źródło: comment_1673551297Hs4Q4OuyRIGt9erWwejfyt.jpg
#kombajn #usa #port #starezdjecia
aładunek Kombajnów Zbożowych BIZON w porcie morskim w Gdyni.Transport docelowy do Stanów Zjednoczonych.".
Tak kombajny Bizon były regularnie sprzedawane na cały świat. Mniejsi gospodarze nie widzieli potrzeby przepłacania za rodzime konstrukcje. Wybierali Polski kombajn. W stanach Bizon nazywał się "LONG 5000 Grain Combine"
źródło: comment_1673031982dqCeVggggnVE4x0YDkrzCm.jpg
@Klopsztanga: W przypadku Warszawy nie zapominajmy o powojennym skuwanku wszystkich fasad przez polskich modernistów i brutalistów. Przeciętny Polak myśli, że Hitler zrównał całą Warszawę z ziemią, nie wiedząc, że tyczyło się to głównie śródmieścia. Po części obwinia się również sowietów.

Tymczasem to Bierut zablokował dalsze burzenie kamienic i zarządził odbudowę śródmieścia śląską cegłą.

Jak widać repolonizacja nie dotknęła tylko Śląską, czy zaboru Pruskiego, ale lepiej o tym nie wspominać.