Wpis z mikrobloga

PLAN NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

Do Planu Morawieckiego dodano ważny aspekt pro rozwojowy polskiej gospodarki a mianowicie ochronę polskiego hutnictwa.

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju skorelowany jest z Planem wspierania rozwoju przemysłu w Polsce oraz z Planem GOSPODARKA PLUS Wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny – to filary rozwoju gospodarczego Polski ujęte w planie przygotowanym przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.

Otóż bez odbudowy w Polsce przemysłu opartego na nowoczesnych technologiach nie mamy szans aby dogonić kraje wysoko rozwinięte i na zawsze zostaniemy gospodarczym wasalem tych krajów które Nas pod tym względem wyprzedziły o kilkadziesiąt lat. Sektor prywatny powinien inwestować w nowoczesne technologie a sektor publiczny powinien te inwestycje wspierać, pobudzać, promować ale aby ... nie przeszkadzać sektorowi prywatnemu. Kwestią kluczową jest to aby sektor publiczny wspierał i kooperował, inspirował planowanie i realizację dużych projektów inwestycyjnych realizowanych głównie przez sektor prywatny. Jest to szczególnie istotne w kwestii zaplanowania tak dużych projektów inwestycyjnych, które samodzielnie przez sektor prywatny raczej by nie zostały zrealizowane jak np. nowoczesne duże przedsiębiorstwa produkujące produkty o wysokim stopniu wartości dodanej, z zaangażowaniem nowoczesnej technologii. Poza tym w ramach dużych projektów inwestycyjnych inspirowanych i koordynowanych przez sektor publiczny a realizowanych głównie przez sektor prywatny to należą gałęzie w gospodarce takie jak energetyka (elektrownie jądrowe, farmy wiatrowe, elektrownie wodne i inne) oraz inwestycje komercyjne w gałęziach infrastrukturalnych i komunikacyjnych, rozwiązań szybkiego Internetu. Poza tym rząd w kontekście planowania i realizacji dużych projektów inwestycyjnych, powinien uwzględniać potencjał młodych wykształconych Polaków kończących uczelnie techniczne i inne aby zaangażować do tych projektów inwestycyjnych ten duży potencjał kapitału ludzkiego w Polsce aby ci młodzi wykształceni ludzie nie musieli wyjeżdżać z Polski celem znalezienia satysfakcjonującej pracy. Pojawia się w tym miejscu kluczowe pytanie, czy w ramach planowania i realizacji dużych projektów inwestycyjnych poprzez skoordynowane i skorelowane działania sektora publicznego i prywatnego nie można było by zaplanować zainspirowania, stworzenia infrastruktury parku technologiczno-naukowego, który z udziałem firm prywatnych przyczyni się do przyśpieszenia rozwoju polskiej gospodarki.

opis odnośnika

twitter.com/DProkopowicz

#plan #program #odpowiedzialnego #rozwoju #wicepremier #morawiecki #placaminimalna #przemysl #sektor #hutnictwo #solidarnosc #rownomiernyrozwoj #rds
#praca #zatrudnienie #rynekpracy #zarzadzanie #gospodarka #ekonomia #pkb #innowacje #finanse #biznes
#rozwoj #postep #technologia #budzetpanstwa #programgospodarczy #politykagospodarcza #polska
#gospodarka #ekonomia #finanse #biznes #finansepanstwa #finansepubliczne #transfery #budzet #sprawozdania #raport #analiza
#polityka #ekonomiaspoleczna #spolecznogospodarcza #rentownosc #zyskownosc #finansowanie #gospodarkaplus #prorozwojowy
Pobierz
źródło: comment_RtKBPbWY1B7bRA7bRtux6WXhBAJtGeIb.jpg
  • 3