Wpis z mikrobloga

Cześć PowerBi'owe Mirki!

#powerbi #businessintelligence #bi #programista15k #programista25k

W związku z planowanym przeze mnie przygotowaniem kompleksowego szkolenia od totalnego zera do PowerBi'owego bohatera przygotowałem pełną listę tematów i skilli do opanowania w sferze Power BI. Zagadnienia są przyporządkowane do poziomów uznaniowo, nie traktujecie jej jako listy wymagań, aby dostać robotę na danym poziomie. Poziomy są raczej listą tematów, które według mnie osoba pracująca jako konsultant na danym stopniu wtajemniczenia powinna być w stanie opanować.

Listę oparłem na swoim doświadczeniu, starając się zawrzeć wszystkie elementy, które miałem okazję w swojej karierzę dotknąć. Jest to też wersja beta, bo ilość tematów jest na tyle duża, że jest spora szansa, że o czymś zapomniałem lub po prostu nie miałem okazji jakichś elementów używać. Lista dotyczy samego Power BI, nie rozszerzałem zagadnień na PowerPlatform czy inne umiejętności techniczne jak SQL etc.

Mam nadzieję, że pomoże Wam ona zbudować plan nauki PowerBI od zera lub zweryfikować stan własnych umiejętności, wskaże braki o których nie mieliście pojęcia i pomoże pokierować dalszą nauką tak, aby wskoczyć na kolejny level.

Jeśli macie pomysły na dodanie do niej jakichś elementów, o których nie wspomniałem lub macie pytania doprecyzowujące zbyt niejasno opisane tematy to nie krępujcie się pisać :)

Power BI Destop
JUNIOR:
1. Znajomość interface'u
2. Podstawowe wizualizacje i ich ustawienia
3. Formatowanie warunkowe
4. Buttony i nawigacja
5. Tworzenie Layaut'u, opcja align
6. Opcja Drillthrough
7. Edytowanie interakcji
8. Bookmarki in zarządzane widocznością
9. Panel Filtrowania
10. Synchronizacji filtrów miedzy stronami
11. Layout dla urządzeń mobilnych
12. Parametry i parametr pola (fileds parameter)
13. Dodawanie źródeł danych, tabel daxowych i enter
14. Zarządzanie relacjami
15. Zarządzanie rolami i podgląd roli
16. Ustawienia widoku modelu, tworzenie folderów
17. Edytowanie formatowania miarek i pól
18. Customowe formatowanie elementów na podstawie wyniku miary
19. Czytanie schematu modelu
20. Eksplorowanie danych w widoku tabelarycznym
21. Eksport do pdf
22. Publikowanie raportu
23. Ustawienia ogólne globalne i dla raportu
24. Ustawienia tooltipów
MID:
1. Q&A
2. Ustawienia synonimów
3. Dodawanie i używanie customowych wizualizacji
4. Oddzielenie raportu od datasetu
5. Tworzenie zaawansowanych tooltipów z wizualizacjami

Security
JUNIOR:
1. Czym jest RLS i jak działa
2. Definiowanie podstawowych ról
3. Podgląd z perspektywy innego użytkownika
4. Nadawanie dostępów do workspaców oraz aplikacji
5. Przypisywanie użytkowników do RLS w datasetcie
MID:
1. Definiowanie roli ograniczającej widoczność zalogowanego użytkownika na podstawie jego pozycji w hierarchii
2. Znajomość ról nadawanych dla workspace'u oraz ich charakterystyki
3. Przypisywanie grup active directory do rls oraz ustawień dostępu
SENIOR:
1. Definiowanej złożonej roli ograniczającej widoczność zalogowanego użytkownika na podstawie jego pozycje w dwóch lub więcej hierarchiach

DAX
JUNIOR:
1. "Kompletny przewodnik po dax", rozdziały: 2-8, 10-11,14
MID:
1. "Kompletny przewodnik po dax", rozdziały: 9, 12-13,15-18
2. Wykorzystanie miar do zaawansowanego filtrowania wizualizacji
SENIOR:
1. "Kompletny przewodnik po dax", rozdziały: 19-20
2. Wykorzystanie grup kalkulacyjnych do zaawansowanego formatowania warunkowego liczb na wizualizacjach
3. Tworzenie niestandardowych Matrixów z customowymi kalkulacjami per wiersz/kolumna
4. Zaawansowane wykorzystanie grup kalkulacyjnych w slicerach, grupowaniach wizualizacji i kontekście filtru w miarach
5. Implementowanie warunkowego działania grup kalkulacyjnych na wybranych miarach

Modelowanie danych:
JUNIOR:
1. Rodzaje schematów (gwiazda, płatek śniegu, płaska tabela), i dlaczego gwiazda jest najlepsza dla pbi
2. Rodzaje relacji
3. Typy danych
MID:
1. Optymalizacja kluczy relacji
2. Relacja wiele do wielu - czemu jej unikać, jak zastąpić
3. czym jest "circular dependency" i jak może powstawać
4. Wykorzystanie i zarządzanie nieaktywnymi relacjami
5. Optymalizacja modelu i dobre praktyki w modelowaniu
6. Definiowanie agregacji
7. Direct Query i composite model
SENIOR:
1. Tworzenie customowych elementów modelu w celu przygotowania niestandardowych Matrixów z customowymi kalkulacjami per wiersz/kolumna
2. Optymalizacja odświeżania modelu poprzez tabele hybrydowe
3. Sposoby kompresji danych w modelu PBI

UX
JUNIOR:
1. Dobre praktyki wizualizacyjne (jakie rodzaje wizualizacji wykorzystujemy do jakich rodzajów danych, czego unikać, podstawowe zasady kompozycji raportu etc.)
MID:
1. Optymalizacja wizualizacji
2. Tworzenie customowych elementów graficznych (świetnie się do tego nadaje powerpoint, gdzie można tworzyć i zapisywać jako obrazek customowe shape'y i ikony, prócz tego przydaje się znajomość photoshopa/gimpa)
3. Tworzenie customowych palet kolorów dla raportu
SENIOR:
1. Zaawansowane użycie bookmarków, bootonów, własnych grafik oraz slicerów w celu budowy niestandardowych interaktywnych elementów raportu

Power Query
JUNIOR:
1. Analiza jakości danych z poziomu podglądu tabeli
2. Przeprowadzenie transformacji dostępnych z poziomu interface'u
3. Połączenia z różnymi źródłami danych
MID:
1. Używanie parametrów w celu warunkowego zmiany wykonywania zapytania (np. Zmiana źródła danych, ograniczenie ilość wierszy)
2. Edytowanie zapytania z poziomu advance editora
3. Ustawienie incremental refresh
SENIOR:
1. Zaawansowane Edytowanie/tworzenie zapytania z poziomu advance editora / M-language
2. Tworzenie i używanie funkcji

Dodatkowe Narzędzia
MID:
1. Podstawowa znajomość niżej wymienionych narzędzi i umiejętność podłączenia się do modelu lokalnie, jak i w chmurze przez XMLA endpoint
2. Visual Studio - podgląd, edytowanie oraz dodawanie elementów do modelu
3. Tabular Editor - podgląd, edytowanie oraz dodawanie elementów do modelu
4. ALM Toolkit
5. Dax studio - badanie performancu zapytań, optymalizacja modelu z vertipaq analyzier
SENIOR:
1. Dax studio - wykorzystanie logicznego planu zapytań do optymalizacji DAX
2. Tabular Editor - używanie skryptów do tworzenia dokumentacji technicznej modelu i usprawnienia pracy poprzez automatyzacje tworzenia i edytowania miar etc.
3. SMSS - Zaawansowane odświeżanie inkrementalne

Service
JUNIOR:
1. Znajomość podstawowej struktury i ustawień serwisu:
2. Workspace - Rodzaje workspace'ów, tworzenie, ustawianie dostępu i ról
3. Apps - Tworzenie i ustawianie dostępu
4. Raport, dashboard, dataset
5. Rodzaje licencji
6. Czym jest premium Capacity
7. Ustawienia refreshu i security datasetu
8. Sposoby share'owania raportów
9. Subskrypcje
10. Data linage view
MID:
1. Deployment pipelines - change managment w serwisie, zarządzanie środowiskami, implementowanie reguł przy deploymencie
2. Dataflow
3. Datamart
4. Gateway - rodzaje gateway'ów, kiedy używamy, gdzie instalujemy, konfiguracja + ustawianie połączeń przez gateway i zarządzanie gatewayami
5. streaming dataset
6. streaming dataflow
7. Paginated reports
8. Usage metrics report
SENIOR:
1. Gateway - konfiguracja gateway z SSO z protokołem Kerberos, monitorowanie pracy gatewaya
2. Zarządzanie serwisem Przez API
3. Pozyskiwanie i wykorzystanie logów do monitorowania całego środowiska
4. Ograniczenia techniczne serwisu związane z typami licencji
5. Cechy i parametry techniczne premium capacity w zależności od SKU/Tiera, Premium Capacity Gen2
6. Dobranie i wycena konfiguracji licencyjnej/premium capacity w na podstawie zadeklarowanych potrzeb

Inne Skille
JUNIOR:
1. Połączenie i analiza modelu w Excelu
2. Opanowanie Logiki matematycznej
MID:
1. Znajomość rodzajów i umiejętność przeprowadzania testów danych i elementów raportu
2. Tworzenie dokumentacji technicznej
3. Implementacja i zarządzanie naming convention na poziomie raportu
4. Power BI Embedded
SENIOR:
1. Estymacja projektów, przygotowywanie oferty wdrożenia rozwiązania raportowego
2. Implementacja i zarządzanie naming convention na poziomie serwisu
3. Metodologie wdrażania rozwiązań raportowych
  • 24
Kompletny przewodnik po dax", rozdziały: 2-8, 10-11,14


@Sad_poyato: Te numeracje rozdziałów to z pierwszego czy drugiego wydania? Pytam, bo np rozdział 6 w pierwszym wydaniu to "Przykłady kodu DAX ", a w drugim wydaniu rozdział 6 to "Zmienne"...

EDIT: Już wiem - wydanie drugie :) w pierwszym nie ma 20 rozdziałów :)
@Sad_poyato:
Super lista, już trochę pracuję w PBI, a o kilku rzeczach nawet nie wiedziałem :O
Szkolenie będzie tylko jedno jako całość, czy będzie można zacząć od poziomu mida/seniora?
+ z rzeczy, których nie wymieniłeś jest jeszcze OLS, Query Folding i jeszcze może dodawanie swoich konektorów / konfiguracja dostępu przez REST API
@Iamamm narazie wszystko jest w fazie planowania, robię to czysto hobbistycznie i nie jestem w stanie oszacować ile czasu będę w stanie na to poświecić.

Rozważam też ciągle formę tego szkolenia. Zakładajqc formę minimalną, myśle o odpowiednich odnośnikach do każdego punktu z dokumentacją, youtubami itp. opisujacymi dany temat. Do tego rozwiązany usecase + zadanie do samodzielnego wykonania.

@finch88 jedyną książka która według mnie jest niezbędna to Kompletny przewodnik po dax. Książki do
@Sad_poyato: co masz na myśli przez "1. Znajomość rodzajów i umiejętność przeprowadzania testów danych i elementów raportu"? Chodzi Ci o jakieś data quality typu sprawdzanie ile nowych rekordów pojawiło się w tabeli w modelu w porównaniu do źródłowej tabeli SQL na przykład?
@Kormoran123 data quality to jeden z rodzajów testów. Wprowadzajac do gotowego używanego raportu elementy typu nowa wizualizacja trzeba zrobić testy funkcji, obsługę nulli/błedów, integrację z bookmarkami, interakcje z innymi elementami raportu, jeśli byly zmiany w modelu to testy security. Jeśli jest Q&A to także, trzeba spradzić jak zmiany mają wpływ na ten element.
@Sad_poyato: w innym poście wspomniałeś, że jedyna książka do PBI to "kompletny przewodnik po dax 2 ed". A jak spojrzymy szerzej, biorąc też pod uwagę kwestie, które rozpisałeś wyżej, czyli np. UI/UX czy cała kategoria inne skille, to co jeszcze możesz polecić?
@matti05:Osobiście ucząc się i nabierając doświadczenia poza ww. książką bazowałem na dokumentacji i wiedzy
dostępnej na blogach i kanałach youtube, także, jeżeli chodzi UI/UX. W tym aspekcie miałem też trochę z górki, bo swego czasu sporo rysowałem, malowałem i zajmowałem się fotografią wiec jakieś poczucie estetyki i obsługę programów graficznych miałem już wbudowane na starcie.

Będąc już trochę bardziej doświadczony przeczytałem "Storytelling danych. Poradnik wizualizacji danych dla profesjonalistów" - książka wiele
kanałach youtube


@Sad_poyato: a masz może do polecenia jakieś mnie znane ale wartościowe kanały o PBI? sporo tego w necie jest a ktoś taki doświadczony pewnie potrafi ocenić co jest warte obejrzenia ;p