Pozostajemy w średniowiecznych klimatach, ale tym razem będzie troszkę machania mieczem.

Wojna o księstwo halicko-włodzimierskie (lub Ruś Halicko-Włodzimierską) przypada na lata 1340-1393, jednakże przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest czas obejmujący panowanie Kazimierza III Wielkiego. Informacji źródłowych do tego okresu dostarczają kroniki, dokumenty wystawiane przez książąt oraz kancelarie królewskie Polski lub Węgier. Niezbędna w ustalaniu chronologii jest tu także wszelkiego rodzaju korespondencja, na przykład między papieżem a monarchami, czy książętami litewskimi bądź ruskimi.
źródło: comment_6MGiS64gh6DtFaG01FaulHrQIPUxfzZ6.jpg
5 października 1939 roku.

Pod Kockiem Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie pod dowództwem gen. bryg. Franciszka Kleeberga stoczyła ostatnią bitwę z Niemcami, po czym skapitulowała.

Broni nie złożył major Henryk Dobrzański (pseudonim Hubal). Pod koniec września zebrał oddział, który walczył przez szereg miesięcy, zapoczątkowując działania partyzanckie. Niemcy po brawurowych akcjach dywersyjnych jego oddziału zaczną go z czasem nazywać "Szalonym Majorem".

W Warszawie odbyła się z udziałem Adolfa Hitlera defilada wojsk niemieckich.

========================
4 października 1939 roku.

W Berlinie Adolf Hitler podpisuje "dekret o amnesti". Dokument ten obejmuje wszystkie przestępstwa jakich dopuścili się żołnierze Wermachtu oraz SS podczas kampanii w Polsce.

Granicę Polsko-Węgierską przekracza gen. broni Kazimierz Sosnkowski, uczestnik m.in. bohaterskiej obrony Lwowa. Jest to ostatni tak wysoki rangą polski żołnierz przekraczający granicę w celu dalszej walki z okupantem na terenie Francji oraz Anglii.

========================
Bitwa pod Serokomlą (Kockiem).
========================

4 października Niemcy ruszyli do
źródło: comment_nC28udRz3WI01WRclYpw2DNwr9PHmUdG.jpg
3 października 1939 roku.

========================
Bitwa pod Serokomlą (Kockiem).
========================

Mapka.

W nocy Niemcy podciągnęli nowe siły, broń pancerną i nad ranem ich piechota pod osłoną czołgów ruszyła do ataku na pozycje zajęte przez ułanów z 5 pułku Ułanów Zasławskich . I tym razem Niemcy nie mieli szczęścia, zostali odrzuceni w zdecydowanym przeciwnatarciu, tracąc oprócz kilkudziesięciu zabitych, stu jeńców wziętych do niewoli.

Pod wieczór 3 października atak nieprzyjaciela został skierowany na Serokomlę,
źródło: comment_JYoh0TVdhjqlThxxt4UtdQCTijwFkAlT.jpg
2 października 1939 roku.

Skapitulował Hel, ostatnia twierdza kampanii wrześniowej.

Rozpoczyna się ostatnia bitwa Wojny Obronnej - Bitwa pod Kockiem.

========================
Bitwa pod Serokomlą (Kockiem).
========================

Mapa 2 października.

Pierwszego października, około godziny 12. oddział 2 Pułku Ułanów, zajmujący pozycję na północ od Kocka, zaobserwował niemiecki patrol składający się z trzech samochodów pancernych, kierujący się w stronę Radzynia.

Kpr. Mierzejewski, celowniczy działka przeciwpancernego, oddał trzy strzały w stronę Niemców, ani razu nie
źródło: comment_MOTRKz0StfACc6VqViCZvgjyLQcOX4vo.jpg
1 października 1939 roku.

W Grand Hotelu w Sopocie kmdr Marian Majewski i kpt. Antoni Kasztelan podpisali akt kapitulacji Rejonu Umocnionego Hel.

Zwycięstwo wojsk sowieckich nad Zgrupowaniem KOP gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna w bitwie pod Wytycznem.

Walki z Niemcami.

====
Hel.
====

O godzinie 13:55 zestrzelono ostatni samolot nad półwyspem. Na minie na wschód od Jastarnii tonie niemiecki trałowiec M-85.

Około godziny 14:00 strona polska zaprzestaje walki. Niemcy wstrzymują ogień o 16:00.
źródło: comment_yt4cCCfXuKA4OkyrY4sQ79tQZCEitzdv.jpg
30 września 1939 roku.

Pierwsze oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy.

60. DP "Kobryń" płk. Adama Eplera stoczyła zwycięską bitwę z Armią Czerwoną koło Parczewa.

Ignacy Mościcki zrzekł się ostatecznie funkcji prezydenta RP.

Ostatni komunikat rozgłośni Polskiego Radia II Rzeczypospolitej.

Walki z Niemcami.

====
Hel.
====

Po silnych atakach artylerii i wojsk lądowych Niemcy zajęli Chałupy. Wycofujące się polskie oddziały wysadziły zaporę z 83 głowic torpedowych, przerywając półwysep i wstrzymując dalsze ataki.

34
źródło: comment_ihSZeKtLIMKUgN1zQxeIPJtR8PgTGGAy.jpg
Swoją drogą dla mnie to szok że hel tyle się bronił - przy ataku z lądu i morza wydaje się, jakby dało radę artyleria wysłać ten cypel pod wodę w dwa dni


@fortySeven: Dużo zawdzięczali temu, że z racji położenia Hel był Niemcom do niczego niepotrzebny. Może w początkowej fazie wojny było to strategiczne ale po 7 dniach gdy mieli już połowę kraju zajętego to Hel poza względami propagandowymi nie był
29 września 1939 roku.

Załoga twierdzy w Modlinie złożyła broń wobec braku zapasów żywności, amunicji i wody oraz lekarstw, a także wobec 4 tys. rannych.

Walki z Niemcami.

====
Hel.
====

Niemcy rozpoczynają zrzucanie ulotek nawołujących do poddania się. W 13 Kompanii Przeciwdesantowej żołnierze podnoszą bunt. Udaje się go opanować a około 130 z buntowników zostaje aresztowanych przez żandarmerię wojskową i osadzonych w kanonierce Komendant Piłsudski.

==============
Obrona Warszawy.
==============

Rozpoczyna się
źródło: comment_xLyH5hHa3UaKQ3D4yoovRpMasQD3lmFo.jpg
Po przerwie wkracza na sale gen. Petzel i powoli odczytuje, że strona polska przyjmuje "bedingunglose Ubergabe". Przecież nie było to nic nowego, o tym się mówiło, z tym się jechało, na to wyrażano zgodę, a jednak - gdy teraz pruski oficer odczytuje tę formulę, zrywa się w duszy skryty, a tłumiony ból - dlaczego tak się stało!?

Trzeba silnie zęby zacisnąć, myśl przykuć do jakiego faktu, zmartwieć duchowo, aby strawić ten wybuch
źródło: comment_LmswZKscoiWOrT3nCbDHospyL79NZsGy.jpg
27 września 1939 roku.

Dowódca obrony Warszawy gen. Rómmel podjął decyzję o kapitulacji.

W Warszawie powstają Szare Szeregi.

W Berlinie Hitler przedstawił plan ataku na Francję w XI 1939r.

W Warszawie utworzono konspiracyjną Służbę Zwycięstwu Polski, stanowiącej zalążek Armii Krajowej, na czele z gen. Michałem Tokarzewskim.

Walki z Niemcami.

====
Hel.
====

Obrona Helu trwa nadal.

Obrońcy odpierają niemieckie natarcie na linie obrony w rejonie Chałup. Niemieckie pancerniki ostrzeliwują cypel helski,
źródło: comment_mByjTf0cJ0Dqs6RJDQXvtaiPTPsHtumQ.jpg
26 września 1939 roku.

O 17.30 w lesie pod Góreckiem Kościelnym generałowie Emil Krukowicz-Przedrzymirski i Jan Kazimierz Kruszewski podpisali akt kapitulacji połączonych wojsk Armii „Modlin” i Grupy Operacyjnej gen. Kruszewskiego.

Garnizon Warszawy odpiera szturm nieprzyjaciela.

Walki z Niemcami.

====
Hel.
====

Niemiecka artyleria ostrzeliwuje pozycje polskie w rejonie Kuźnicy, Jastarnii oraz na linii obrony w okolicach Chałup. Tego dnia cypel helski nie jest ostrzeliwany.

==============
Obrona Warszawy.
==============

W nocy z 25
25 września 1939 roku.

Warszawa przeżyła ciężkie bombardowanie lotnicze i ostrzał artyleryjski - dzień został nazwany "lanym poniedziałkiem".

Lotnictwo francuskie bombarduje fabryki Zeppelina we Friedrichshafen.

W Berlinie Hitler wydał dekret o organizacji zarządu wojskowego na "zajętych, dawniej polskich, obszarach".

W Niemczech wprowadzono racje żywnościowe na chleb i mąkę.

Sowieci rozstrzelali żołnierzy flotylli pińskiej w Mokranach.

Walki z Niemcami.

====
Hel.
====

Niemieckie pancerniki opuszczają port w Gdańsku i ostrzeliwują cypel helski. Bateria
źródło: comment_imrb36zVyDFEpaW7gPaNieVYXcPyKcvR.jpg
24 września 1939 roku.

Gen. Władysław Langer spotkał się w Tarnopolu z dowódcą radzieckiego Frontu Ukraińskiego komandarmem Siemionem Timoszenką oraz z I sekretarzem KC Komunistycznej Partii USRR Nikitą Chruszczowem w celu uzgodnienia szczegółów umowy kapitulacyjnej.

W Warszawie zabrakło wody pitnej.

Niemcy zrzucają ulotki propagandowe nad Warszawą wzywające do poddania miasta.

Walki z Niemcami.

====
Hel.
====

Kolejny dzień walki jednostek KOP-u w okolicach Chałup. Nocą niemieckie trałowce poszukujące min w trójkącie
źródło: comment_2gObhD6Cmf1puvSbH0G59SBkxTLfAVma.jpg
23 września 1939 roku.

W Wożuczynie gen. dyw. Stefan Dąb-Biernacki rozwiązał Front Północny.

Pod Krasnobrodem szarża 25 pułku ułanów Wielkopolskich (przeżylo 30 ułanów), uwieńczona zdobyciem miasta i wzięciem do niewoli sztabu niemieckiej 8. Dywizji Piechoty.

Po uszkodzeniu niemieckimi pociskami elektrowni milknie Polskie Radio Warszawa.

Walki z Niemcami.

====
Hel.
====

Od 9:00 do 13:30 niemieckie pancerniki ostrzeliwują Hel. Niemcy rozpoczynają natarcie u nasady półwyspu spychając obrońców w kierunku Chałup. O godzinie 15:00
źródło: comment_9GAyysmSiLDqJiQ5ZnVpiQhQwKPukvJG.jpg
22 września 1939 roku.

Polska załoga Lwowa pod dowództwem gen. bryg. Władysława Langnera, nie chcąc oddać miasta w ręce Niemców, skapitulowała przed oddziałami Armii Czerwonej. Rosjanie nie dotrzymali warunków kapitulacji i wzięli do niewoli żołnierzy polskich.

III Rzesza i ZSRR uzgadniają przebieg tzw. linii demarkacyjnej na ziemiach polskich.

Oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do opuszczonego przez Niemców Białegostoku i Brześcia. W Brześciu z tej okazji odbyła się wspólna defilada wojsk sprzymierzonych - Niemieckich
źródło: comment_JXebN9vZL5RCIBmQXMqMVzYFd2kkgHDJ.jpg
21 września 1939 roku.

Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, przekazał wszystkim dowódcom grup operacyjnych Policji Bezpieczeństwa na ziemiach polskich rozkaz o rozwiązaniu "problemu żydowskiego na okupowanych terytoriach".

Poddaje się obrona Grodna.

W Bukareszcie miał miejsce zamach na premiera Rumunii Călinescu, który przeprowadziła faszystowska Żelazna Gwardia - prawdopodobne we współpracy z Niemcami .

Walki z Niemcami.

====
Hel.
====

Około godziny 9:30 niemieckie pancerniki "Schleswig-Holstein" i "Schlesien" rozpoczynają ostrzał półwyspu
źródło: comment_w4ZnE94DCcLsjrRgf381QupanB7W6NMh.jpg
20 września 1939 roku.

Koniec bitwy nad Bzurą.

Kapitulacja Armii "Lublin" i "Kraków".

Kapitulacja Tomaszowa Lubelskiego.

11., 24. i 38. DP zostały rozbite przez Niemców na przedpolach Lwowa.

Armia Czerwona szturmuje Grodno, Kowel i Lwów.

Okręt podwodny "Wilk" przebija się z Bałtyku do Wielkiej Brytanii.

Walki z Niemcami.

====
Hel.
====

Artyleria niemiecka ulokowana w okolicach Rzucewa ostrzeliwuje oddziały polskie zlokalizowane u nasady półwyspu niszcząc jedno działo 40mm. Nad Helem zauważonych zostaje
źródło: comment_TOB68qV8B4fiv6535slyJC30LoWg9XuR.jpg
19 września 1939 roku.

Kapituluje Kępa Oksywska.

Trwają ciężkie boje o Tomaszów Lubelski między wojskami niemieckimi a polskimi.

Rosjanie zajmują Lidę, Nowogródek, Łuck i Stanisławów.

W Krakowie ukazuje się pierwsze tajne pismo w okupowanym mieście: "Polska żyje".

Triumfalne wkroczenie Hitlera do Gdańska.

Walki z Niemcami.

====
Hel i Kępa Oksywska.
====

Hel.

Od godziny 10:30 Schleswig-Holstein ostrzeliwuje cypel helski, uszkadzając jedno ze stanowisk baterii nr.31. Ogień przeciwlotniczy
źródło: comment_FkVL7ylYEKNIcCcMS1vHmsIkLoj7G5D1.jpg
18 września 1939 roku.

Armia Czerwona znajduje się w Mołodecznie, Równem, Tarnopolu i Kołomyi.

Rozpoczęły się zażarte walki w okolicy Tomaszowa Lubelskiego.

Część Armii "Poznań" przebija się przez Puszczę Kampinoską do Warszawy.

W oficjalnym komunikacie niemiecko-radzieckim podano, że zadaniem ich wojsk jest "przywrócenie w Polsce porządku i spokoju".

Naczelny Wódz wraz ze Sztabem Głównym opuszcza granice Państwa Polskiego, przechodząc we wczesnych godzinach rannych z miejscowości Kuty do Rumunii.

Walki z Niemcami.

====
źródło: comment_K9hgpPkDsDaf3C0ed1ewUbIsgM7LLIv4.jpg
17 września 1939 roku.

O 2:00 Ambasador Polski w Moskwie, Wacław Grzybowski został zbudzony i wezwany do Komisariatu Spraw Zagranicznych, by mu odczytać notę stwierdzającą, że "wojna niemiecko-polska ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego (...) Warszawa jako stolica już nie istnieje. Rząd polski uległ rozkładowi i nie okazuje przejawów życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego Rząd przestały faktycznie istnieć. Dlatego też straciły ważność traktaty zawarte pomiędzy Polską a ZSRR. Pozbawiona własnemu
źródło: comment_f8mVV749xo9Ng5uctl5LcMCmx2OwDMeN.jpg
16 września 1939 roku.

Ewakuacja wojsk polskich z twierdzy w Brześciu.

Ginie w walce dowódca 21. Dywizji Piechoty Górskiej gen. Józef Kustroń.

Bateria czterech dział 100 mm zatrzymuje pod wsią Antoniewo - Zdziary natarcie 35. pułku czołgów niemieckiej 4. Dywizji Pancernej z desantem zmotoryzowanego pułku gwardii przybocznej Hitlera SS-Liebstandadrte "Adolf Hitler", niszcząc 22 czołgi niemieckie.

Zmasowane uderzenie lotnictwa niemieckiego na armie "Poznań" i "Pomorze".

Oddziały rozpoznawcze niemieckiej 4 armii, nacierającej z
źródło: comment_foOba4b8X1NTPFL7UC9nG3Y90zGjNXDp.jpg
15 września 1939 roku.

Wojska niemieckie zajęły Przemyśl i Białystok.

Wycofanie się Armii "Warszawa" ze wschodniego brzegu miasta. Niemcy zamykają pierścień wokół stolicy.

Hitler mianuje prezesa Niemieckiej Akademii Prawa, dr Hansa Franka Szefem Administracji (Oberverwaltungschef) na okupowanych terenach polskich.

W nocy 15/16 IX pod Janowem 11. DP rozbiła niemiecki zmotoryzowany pułk SS "Germania".

==================
✈ Lotnictwo Polskie ✈
==================

9 września Brygada Pościgowa rozpoczęła przegrupowanie na lotniska na Wołyniu. Kolejne zmiany rozkazów
źródło: comment_w4aoPuRJPOw42SJTjOIs20ILuCE3HrtP.jpg
Z braku czasu dzisiaj tekst nie do śniadania, tylko do obiadu, ale jest :).

W ramach sprostowania z wczoraj, w obronie Lwowa miało być w Rzęsnej Ruskiej, nie Rzęśnie. Dzięki @kawiarnianypl za czujność!

14 września 1939 roku.

Wojska niemieckie zajęły Gdynię. Rozpoczyna się pacyfikacja mieszkańców.

Do estońskiego portu w Tallinie wpłynął ORP "Orzeł", gdzie został internowany i rozbrojony.

Cały XIX Korpus Pancerny Guderiana uderzył na Brześć.

XXII Korpus niemiecki dotarł pod Zamość.
źródło: comment_C2q0PkWLFhcCfiG0bLjjeB0jbZfkx4hJ.jpg
13 września 1939 roku.

Gen. Wiktor Thommée obejmuje dowództwo obrony twierdzy Modlin.

W nocy 13/14 Niemcy rozstrzelali 200 jeńców polskich z 18. DP.

==================
✈ Lotnictwo Polskie ✈
==================

Wciąż śladowe ilości akcji, głównie wspierających Bitwę nad Bzurą.

====
Hel i Kępa Oksywska.
====

Hel.

Niemiecki trałowiec "M-8" (na zdjęciu również trałowiec M-1) i kuter trałowy "R-21" ostrzeliwują stanowiska obrońców pod Chałupami. Artyleria niemiecka ustawiona w rejonie Pucka rozpoczyna ostrzał pozycji polskich
źródło: comment_UD0FcYvuxTqTBnRKYnqR80ccOhuSLkvU.jpg