@MarekKaa: tak, to Kraków, elektrociepłownia EDF w Łęgu, rozbiórka trwa od jesieni 2016, pierwsze były prace wewnątrz komina, od lutego br trwa etap demontażu konstrukcji zewnętrznej komina, firma realizująca prace deklarowała ukończenie prac w czerwcu br, i wygląda że termin będzie dotrzymany ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Odpowiedz
@mrlestat: to źle słyszałeś, bo było i jest całkiem odwrotnie, kominy szpecą krajobraz i wykorzystano fakt wystąpienia przez EdF o pozwolenie na budowę komina instalacji odazotowania, do nałożenia na nich obowiązku rozbiórki jednego ze starych i nieużywanych już kominów, ten drugi wysoki zostaje tylko jako rezerwowy
  • Odpowiedz