Dopóki nikt z rządu nie powie, że biorą pod uwagę zmianę lokalizacji to chyba nie ma żadnej sprawy


@Kagernak: Wojewoda to przedstawiciel Rządu