Wpis z mikrobloga

❤️ 32. Finał WOŚP zagra w niedzielę, 28 stycznia 2024 roku! Gramy pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”, a tegorocznym motto zbiórki jest „Tu wszystko gra OK!”. W tym roku centrum Letniej Zadymy w Środku zimy znajdzie się w nowym miejscu — na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie!

❤️ Tegoroczny Finał dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

❤️ Planujemy kupić urządzania dla:

- diagnostyki obrazowej, m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne
- diagnostyki czynnościowej, m.in. polisomnografy i przenośne spirometry
- diagnostyki endoskopowej, m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy
- rehabilitacji — sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc
- torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy

#wosp2024
fundacjawosp - ❤️ 32. Finał WOŚP zagra w niedzielę, 28 stycznia 2024 roku! Gramy pod ...

źródło: 02_ZM_FB_PL_32_FINAL_WOSP_TEMAT_DATA

Pobierz
  • 227