Wpis z mikrobloga

Szpiegujemy oceany - I serce też - Kurs kroju i szycia robotów | Czytamy naturę #191

Wprost: https://www.youtube.com/watch?v=P0qicXDIFBk
Wykopiecie? https://wykop.pl/link/7335045/szpiegujemy-oceany-i-serce-tez-szpiegujemy-kurs-kroju-i-szycia-robotow

W 191. odcinku "Czytamy naturę" opowiadam o:

1) 00:52 przeglądzie aktywności na oceanach świata, ujawniającej np. niezgłaszane statki rybackie; #swiat

2) 15:08 czujniku aktywności serca działającym na odległość - małą, ale zawsze; #technologia #medycyna

3) 23:40 robotach wykonywanych metodą sprytnego doboru ściegów. #robotyka

Źródła:
1) Paolo, F., Kroodsma, D., Raynor, J., Hochberg, T., Davis, P., Cleary, J., ... & Halpin, P. (2024). Satellite mapping reveals extensive industrial activity at sea. Nature, 625(7993), 85-91. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06825-8

2) Nguyen, D. T., Zeng, Q., Tian, X., Chia, P., Wu, C., Liu, Y., & Ho, J. S. (2024). Ambient health sensing on passive surfaces using metamaterials. Science Advances, 10(1), eadj6613. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adj6613

3) Guo, X., Li, W., Fang, F., Chen, H., Zhao, L., Fang, X., ... & Zhang, W. (2024). Encoded sewing soft textile robots. Science Advances, 10(1), eadk3855. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adk3855

#nauka #gruparatowaniapoziomu #conowegownejczer #liganauki #ligamozgow
LukaszLamza - Szpiegujemy oceany - I serce też - Kurs kroju i szycia robotów | Czytam...

źródło: 191

Pobierz
  • 8
  • Odpowiedz