Wpis z mikrobloga

Prokuratura mówi "sprawdzam" w sprawie Assay Group

Za ok. trzy miesiące będziemy mieć kilka ważnych informacji, bowiem prokuratura powołała biegłych, by ci odpowiedzieli na kilka pytań, które już dawno pojawiły się na naszym tagu. Np. w końcu dowiemy się ile są w rzeczywistości warte spółki z portfela Assay ASI.
Zwróćcie uwagę, jaki bezczelny zakres badania został zlecony biegłym!
Czy prokuratura insynuuje tutaj, że w rejestrze KNF istniał sobie fundusz Assay Group, który działał jak "piramida finansowa" i że już jakiś czas temu mógł zaistnieć "obowiązek zgłoszenia wniosku o jej upadłość"?

Do opinii biegłych dostęp będą mieli poszkodowani.

Tu link do zawiadomienia prokuratury:
https://www.gov.pl/web/po-warszawa/zawiadomienie-pokrzywdzonych-w-sprawie-o-sygnaturze-3041-3ds97203-oraz-ich-pelnomocnikow-ze-w-dniu-30102023-r-prokurator-wydal-postanowienia-o-powolaniu-bieglych-z-zakresu-informatyki-oraz-z-zakresu-ekspertyz-finansowych-i-oceny-ekonomicznej-przedsiebiorcow-celem-wziecia-udzialu-w-procesowym-zabezpieczeniu-dokumentacji

A tu przeklejam całe zawiadomienie:

Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze 3041-3.Ds.97.203 oraz ich pełnomocników, że w dniu 30.10.2023 r. prokurator wydał postanowienia o powołaniu biegłych z zakresu informatyki oraz z zakresu ekspertyz finansowych i oceny ekonomicznej przedsiębiorców celem wzięcia udziału w procesowym zabezpieczeniu dokumentacji

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, na podstawie art. 131 § 1 i 2 k.k., zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze 3041-3.Ds.97.203 oraz ich pełnomocników, że w dniu 30.10.2023 r. prokurator wydał postanowienia o powołaniu biegłych z zakresu informatyki oraz z zakresu ekspertyz finansowych i oceny ekonomicznej przedsiębiorców celem wzięcia udziału w procesowym zabezpieczeniu dokumentacji, w tym elektronicznej oraz kompleksowego zbadania sytuacji finansowej spółek grupy Assay, tj. Assay Management sp. z o.o., Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A., Assay Consulting sp. z o.o., Assay Finance sp. z o.o., Assay Investment sp. z o.o. w okresie od grudnia 2018 r. do lipca 2023 r. i stwierdzenia:


1) czy wartość majątku spółki Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. pozwalała i pozwala na pokrycie jej zobowiązań, w szczególności spłatę zaciągniętych wobec osób fizycznych i spółek pożyczek, ewentualnie w jakim okresie wartość ta nie pozwalała na spłatę tych zobowiązań (pożyczek), czy można mówić o istnieniu bezpośredniego niebezpieczeństwa ich niespłacenia;


2) jaka była i jest obecnie wartość majątku spółki Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. oraz wartość jej zobowiązań, z wyszczególnieniem poszczególnych ich źródeł i kategorii, w tym wyodrębnienie, zestawienie i wyliczenie zobowiązań z tytułu pożyczek od osób fizycznych;


3) na jaki cel przeznaczane były środki pieniężne uzyskiwane z tytułu pożyczek zaciąganych od osób fizycznych, czy i ewentualnie w jaki sposób były inwestowane, jakie podmioty powiązane uczestniczyły w przekazywaniu środków,


4) z jakich źródeł spłacane były te pożyczki,


5) czy spółka Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. dysponowała innymi niż pożyczki od osób fizycznych źródłami dochodów, pozwalającymi na spłatę pożyczek już wymagalnych, czy też funkcjonowała na zasadzie „piramidy finansowej”, tj. środki na spłatę wymagalnych pożyczek i odsetek od pożyczek pochodziły wyłącznie od osób i podmiotów udzielających kolejnych pożyczek,


6) czy sytuacja finansowa spółki Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. wskazywała na obowiązek zgłoszenia wniosku o jej upadłość, jeżeli tak, to kiedy taki obowiązek powstał,


7) czy działania osób zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A., poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nich obowiązku, doprowadziły do wyrządzenia spółce szkody majątkowej, jeżeli tak to w jakiej wysokości;


8) inne uwagi i spostrzeżenia biegłego.


Termin wydania opinii został zakreślony do 3 miesięcy od przekazania biegłemu całości dokumentacji.


Jednocześnie poucza się pokrzywdzonych ich pełnomocników, że przysługuje im prawo do zapoznania się z opiniami biegłych.


A tu wpis o wcześniejszym ruchu prokuratury:
https://wykop.pl/wpis/71957489/lamiaca-wiadomosc-prokuratura-okregowa-w-warszawie

Zapraszam do komentowania

#assay #assaygroup #finanse #gielda #inwestycje #knf #uokik #afera #prokuratura
virgola - Prokuratura mówi "sprawdzam" w sprawie Assay Group

Za ok. trzy miesiące bę...

źródło: prokuratura powołuje biegłych

Pobierz
  • 7