@Renard15: Chłopie, #!$%@?. Te informacje nie oznaczają awarii GPS. One opisują tylko ustawienia i warunki, w jakich system GPS jest używany w samolocie. Jest to część systemu monitorowania, który sprawdza, czy GPS działa prawidłowo i czy jest wiarygodny.
  • Odpowiedz