Wpis z mikrobloga

Mireczki, powiedzcie mi pisać do tego odwołanie? PZU stwierdziło, że po wypadku samochodowym i konsekwencjach bólowych, do tego lekkie ograniczenie ruchomości szyi i oraz lewoboczna dozachyłkowa protuzja krążka międzykręgowego C2-3, niewielka dyskopatia. Dostałem taką odpowiedź.

"Lekarz orzecznik na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej stwierdził, że wypadek nie spowodował powstania
trwałego uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedzialnością PZU Życie SA w ramach zawartego ubezpieczenia objęte są obrażenia
doznane w wyniku nieszczęśliwego wypadku o charakterze trwałym, które nie rokują poprawy. Nie stanowią podstawy do
ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu urazy powodujące jedynie przejściowe objawy i ograniczenia funkcji oraz ból.
Zgodnie z oceną lekarza orzecznika wypadek nie pozostawił trwałego deficytu powodującego ograniczenie funkcji organizmu.
W ubezpieczeniu na życie wypłacamy świadczenia tylko za zdarzenia objęte zakresem ubezpieczenia. W ten zakres nie
wchodzą zadośćuczynienie, ból, wszelkiego rodzaju cierpienie fizyczne związane z wypadkiem, długotrwałość procesu
leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a także zwrot kosztów zakupu środków farmakologicznych."

#prawo #prawojazdy #wypadek #drogi #samochody #motoryzacja #pzu #ubezpieczenia #kiciochpyta
  • 7
  • Odpowiedz
@Chicoxxx66: Zadość uczynienie za ból dostaniesz od OC sprawcy, jeśli to nie była twoja wina. Ubezpieczenie na życie dotyczy trwałego uszczerbku na zdrowiu lub hospitalizacji
  • Odpowiedz
Tak, ubezpieczenie na życie.


@Chicoxxx66: no to należy Ci sie to co masz w polisie. Oni twierdzą że odwracane szkody nie są objęte tym ubezpieczeniem.
Pewnie mają rację, ale dla pewności przeczytaj OWU które podpisałeś i sprawdź.

Ten wypadek który miałeś to kto spowodował?
Jak nie Ty, to sprawca jest jakoś ustalony?
Jeśli tak to odszkodowania dochodzisz od sprawcy, jeśli był nim kierujący pojazdem, to z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu.
  • Odpowiedz