Wpis z mikrobloga

@defragmentacja:

Zasadą jest, że z chwilą prawomocnego przysądzenia własności (następującego po wygranej licytacji komorniczej) wygasają obciążenia takie jak hipoteki. Oznacza to, że nawet jeśli wierzyciele nie zostali w pełni spłaceni, obciążenia wygasają i dalsze rozliczenia co do zasady nie są problemem nabywcy.


pierwszy link z brzegu, co za problem wpisać w wyszukiwarkę?
@defragmentacja: Przeglądasz treść zupełną księgi wieczystej. Znajdują się w niej wszystkie wpisy, również te archiwalne. Obowiązujące aktualnie wpisy w księgi wieczystej sprawdzisz przeglądając treść aktualną.

Kwota hipoteki to kwota zabezpieczenia. Nie oznacza ona wysokości aktualnego zadłużenia.

Zgodnie z kodeksem cywilnym nabywając całą nieruchomość na podstawie przysądzenia własności nabywasz ją bez obciążeń (poza służebnościami drogi itp).