Wpis z mikrobloga

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii klasyfikacji i moderacji treści opartej o metody uczenia maszynowego, która przyczyni się do podniesienia jakości treści w serwisach internetowych oraz pozwoli na zwiększenie przychodów z tytułu ulepszenia oferowanych usług sprzedaży reklam


Moderacja to chyba na Rumuna działa tak średnio ,ale co do reklam to chyba się udało ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°