Wpis z mikrobloga

@perfumowyswir: Przy czym dane dotyczące dopłat będą raportowane przez BGK do banków komercyjnych dopiero od stycznia 2024, czyli nie ma limitu. Przepis obowiązuje od 1 stycznia 2024. Doczytaj.
@Antiax: czemu ludzie powielają plotki? limit na 2023 to 75% budżetu przeznaczonego na 2024


@perfumowyswir: Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy ten mechanizm nie będzie obejmował kredytów w roku 2023.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=3096
od strony 97 (od 43 strony uzasadnienia)

W odniesieniu do wydatków związanych z dopłatami do bezpiecznych kredytów 2% przewidziano mechanizm korygujący oparty o możliwość wstrzymania w danym roku udzielania tych kredytów, jeżeli zgodnie z danymi wprowadzanymi przez banki kredytujące do