Wpis z mikrobloga

#prawo #uokik #radcaprawny #prawnik

Jeśli zamówiłem vps o godzinie 14:30 o 19 poinformowałem o odstąpieniu od umowy z powodu niewykonania usługi w całości a usługa została wykonana dopiero o 21:30 to jak dobrze rozumiem na podstawie

Prawo konsumenta — Rozdział 4. Prawo odstąpienia od umowy
Art. 38 — Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Sprzedający usługę musi mi zwrócić pieniądze?
  • 5
@airflame: nie odzyskałem, w ramach rekompensaty dostałem całkiem spoko ofertę i wybaczyłem im nieco dłuższy czas uruchomienia serwera i do dziś korzystam z ich usług ( ͡° ͜ʖ ͡°)