Wpis z mikrobloga

@Ahmedindia: scenariusz dla was widzę taki:
1. porozumienie pokojowe, w którym Ukraina traci część swoich ziem.
2. Rosja staje się krajem pariasem, obłożonym sankcjami po kokardy, na arenie międzynarodowej traktowanym gorzej niż Korea Północna.
3. Do 2030 roku Rosja rozpada się bez oficjalnej pomocy międzynarodowej, z wyraźnym ciążeniem strony azjatyckiej w kierunku Chin. Rosji zostaje co najwyżej to co do Uralu.
4. Z tak #!$%@? kraju uciekają prawie wszyscy ludzie z