Wpis z mikrobloga

Eksperyment LHCb odkrywa trzy nowe egzotyczne cząstki (hadrony).

Zespół naukowców z eksperymentu LHCb, wchodzącego w skład Wielkiego Zderzacza Hadronów w CERN, ogłosił odkrycie trzech nowych rodzajów hadronów - nieodkrytego do tej pory pentakwarka oraz, po raz pierwszy w historii zaobserwowaną, parę tetrakwarków, z których jeden nie był dotąd wcześniej znany.

Nowy pentakwark powstał z "rozpadów" ujemnie naładowanych mezonów B i składa się z: kwarka górnego, dolnego, powabnego, dziwnego oraz antykwarka powabnego; jest to pierwszy odkryty pentakwark, który zawiera kwark dziwny. Natomiast, druga cząstka to para składająca się z dwóch tetrakwarków, które składają się z: 1) kwarka powabnego, antykwarka dziwnego, kwarka górnego oraz antykwarka dolnego; 2) kwarka powabnego, antykwarka dziwnego, antykwarka górnego oraz kwarka dolnego. Powstała ona z "rozpadów" dodatnio naładowanych mezonów B oraz neutralnych mezonów B.

Liczące sobie kilkadziesiąt pozycji już hadronowe zoo odkryte przez CERN można zobaczyć tutaj: https://www.nikhef.nl/~pkoppenb/particles.html

https://twitter.com/CERNpress/status/1544244709006131201

#fizycznenowinkifakera -> nowinki fizyczne i nie tylko - do obserwowania lub czarnolistowania.( ͡° ͜ʖ ͡°)

Chcesz zerknąć do archiwalnych tłumaczeń bądź nowinek fizycznych? Wejdź na: https://www.fizyczne-nowinki-fakera.pl/

#nauka #fizyka #gruparatowaniapoziomu #ciekawostki
źródło: comment_1657014958bjSmn1zYt4eRK5AHS8mG3q.jpg
  • 7