@niezdiagnozowany: Drogi, Transport publiczny (Rumuni budują metro za pieniądze z KPO), inne inwestycje infrastrukturalne, szkoły, parki przemysłowe, budowa żłobków itp. To wszystko zwiększa PKB i atrakcyjność kraju dla inwestycji - czyli długoterminowo pozwala umocnić złotego i obniżyć inflacje
Co z jawnością w przypadku Krajowego Planu Odbudowy? Rząd początkowo podchodził niechętnie do uzyskania środków z KPO, ostatecznie wydaje się, że zmienił front i dąży raczej do ich zdobycia. Suma jest niebagatelna, bo sięgająca około 140 mld euro. Wydawałoby się oczywiste, że z racji ogromnych sum, zapewniona zostanie również jawność ich przyznawania i podziału. Tymczasem jest zgoła inaczej. Pisze o tym Krzysztof Pietruszewski: https://siecobywatelska.pl/kpo-i-jawnosc/

Wołam:


__
#prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #watchdogpolska #
Pobierz
źródło: Podział środków z KPO - czy będzie transparentnie