Wpis z mikrobloga

do protestu rolników dołacza się...GÓRNICY.


@blackghost: pisowską metodą, tak jak ktoś na wykopie pisał, dać jednym, odebrać drugim, skłócić jednych z drugimi i będzie spokój ze strajkami xD