Wpis z mikrobloga

@banan0: Art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji stanowi wyraźnie, że 15 członków KRS wybiera się spośród sędziów SN, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych

Wiec Holownia łamie Konstytucje typując tylko 4 kandydatów