Wpis z mikrobloga

Otrzymałem świadectwo pracy w formie elektronicznej(zwykle otrzymywałem takie w formie "papierowej").
Pytanie.
Czy po wydrukowaniu takiego świadectwa pracy z podpisem elektronicznym jest nadal ważne i zostanie uznane? ( ͡° ʖ̯ ͡°)

#kadry #prawo #kodekspracy
  • 5
  • Odpowiedz