Wpis z mikrobloga

Widzę że niektórzy zapomnieli o filmiku Scifuna o odróżnianiu wiadomości fałszywej od prawdziwej.

Po przeglądnięciu mikrologa z rana nasuwa mi się kilka wniosków i obserwacji. Kilka technik które niektóre konta wykorzystują na tagu #ukraina

1. Tworzenie niepokoju lub strachu : Manipulator może wykorzystać ekstrapolację, aby tworzyć scenariusze przyszłości pełne negatywnych wydarzeń lub zagrożeń, co ma na celu wprowadzenie innych osób w stan niepokoju lub strachu, aby uzyskać ich współpracę lub zgody.

Przykład pierwszy z brzegu: https://wykop.pl/wpis/72844715/zapraszam-na-nitke-memow-o-ukraincach-ja-zaczynam-#257409839

@Jurasik201

jak tak wasi przełożeni będą szczekać z zelenskim to czarnek takie mapy będzie wstawiać do książek xd


2. Podważanie autonomii : Manipulator może użyć ekstrapolacji zachowań, aby podważyć autonomię innych osób, sugerując, że ich decyzje są przewidywalne i że manipulator wie, co jest dla nich najlepsze.

3. Tworzenie fałszywych trendów : Osoba manipulująca może manipulować danymi lub informacjami w taki sposób, aby stworzyć fałszywy trend zachowań lub przewidywań przyszłych zachowań, które służą jej interesom lub celom.

4. Sugerowanie konieczności reakcji : Manipulator może użyć ekstrapolacji zachowań, aby sugerować, że określone zachowanie jest konieczne lub nieuniknione, aby uniknąć przyszłych problemów lub osiągnąć korzyści.

5. Przewidywanie negatywnych skutków : Manipulator może próbować przekonać kogoś, że jeśli nie zrobi pewnej rzeczy, to w przyszłości pojawią się negatywne konsekwencje. Chociaż te negatywne konsekwencje mogą być wyłącznie spekulacją opartą na ekstrapolacji, manipulator może próbować wprowadzić osobę w błąd, aby osiągnąć swój cel.

6. Założenie stałych trendów : Błąd ten polega na zakładaniu, że obserwowany trend będzie się kontynuował bez uwzględnienia możliwości zmiany kierunku

7. Brak uwzględnienia kontekstu : Ekstrapolacja może pomijać istotne czynniki kontekstowe, które mogą wpływać na przyszłe zdarzenia lub zachowania

8. Niedostateczne dane : Ekstrapolacja może być niedokładna, jeśli dostępne dane są niewystarczające, by dokładnie przewidzieć zachowanie w innych warunkach

9. Zrzucanie winy (blaming the victim) : To technika, w której obarcza się ofiarę lub osobę krytykującą winą za sytuację lub problem, który nie jest związany z jej działaniami lub decyzjami

10. Przesuwanie bramek (moving the goalposts) : Osoba lub strona zmienia kryteria lub standardy, które muszą być spełnione, aby osiągnąć cel, w miarę jak argumenty przeciwnika są spełniane. To utrudnia osiągnięcie konsensusu lub rozwiązanie sporu

11. Whataboutism (złoty interesownik) : Polega na unikaniu odpowiedzi na krytykę lub zarzuty poprzez odwracanie uwagi od głównego tematu i wskazywanie na inne, często niezwiązane kwestie lub błędy innych osób lub stron.

12. Demagogia : To technika, w której używa się emocji, retoryki i manipulacji publiczności, aby zdobyć ich poparcie lub wywołać pożądane reakcje, zamiast opierać się na faktach i logicznych argumentach

13. Argumentum ad populum (argument odwołujący się do większości) : Opiera się na założeniu, że coś jest prawdziwe lub wartościowe, ponieważ jest popularne lub dużo osób w to wierzy. To może prowadzić do fałszywego przekonania, że popularność jest równoznaczna z prawdziwością.

14. Overfitting : W analizie danych, szczególnie w przypadku zbyt skomplikowanych modeli, może wystąpić overfitting, co oznacza dostosowanie modelu do danych treningowych w stopniu, który nie generalizuje się dobrze do nowych danych.

15. Cherry picking (wybiórcze przytaczanie faktów) : Polega na wybieraniu jedynie tych faktów lub danych, które potwierdzają daną tezę, pomijając te, które jej przeczą. To prowadzi do zniekształcania rzeczywistości i fałszywego przedstawiania argumentów

Ostatni przykład który mi sie rzucił i znowu przybiera na sile że np " ukry" siedzą na plażach nad Bałtykiem i w Hiszpanii pobierając 500 i mając 25 lat pobierają już polską emeryture ( xD )

16. Stereotypowanie : Polega na przypisywaniu cech lub zachowań całej grupie ludzi na podstawie cech lub zachowań pojedynczych jednostek z tej grupy. To może prowadzić do fałszywych wniosków i niesprawiedliwego generalizowania

17. Post hoc, ergo propter hoc : Jest to błąd, w którym zakłada się, że jeśli jedno zdarzenie nastąpiło po drugim, to pierwsze zdarzenie jest przyczyną drugiego. To zjawisko jest często wykorzystywane do sugerowania związku przyczynowo-skutkowego między dwoma zdarzeniami, mimo braku wystarczających dowodów

18. Argumentum ad ignorantiam (argument z niewiedzy) : Polega na twierdzeniu, że coś jest prawdziwe, ponieważ nie można udowodnić, że jest fałszywe, lub że coś jest fałszywe, ponieważ nie można udowodnić, że jest prawdziwe. To błąd polegający na wykorzystaniu braku dowodów jako podstawy do stwierdzeń

19. Argument z autorytetu (argument from authority) : Polega na przyjmowaniu czegoś za prawdę tylko dlatego, że powiedział to ekspert lub autorytet, nawet jeśli to nie jest w zakresie jego kompetencji lub istnieją przeciwdowody.

20 Dysonans kognitywny (cognitive dissonance) : Nie jest to bezpośrednio błąd logiczny, ale to sytuacja, w której osoba doświadcza niewygodnego konfliktu między swoimi przekonaniami lub przekonaniami a dostępnymi dowodami. W odpowiedzi może stosować różne techniki obronne lub manipulacyjne

21. Syndrom oblężonej twierdzy : sam w sobie nie jest techniką manipulacji, ale może taką się stać. Skałda się z Wywoływanie poczucia zagrożenia, Obietnice ochrony, Zyskiwanie zaufania, Kreowanie wroga, Podważanie krytyków, Wzmacnianie paranoi, Kontrolowanie informacji,Kontrolowanie informacji

90% wpisów na mikroblogu można by przypasować do tych 21 punktów

Nie chciało mi sie szukać przykładów z poszczególnych punktów bo nikt mi za to nie płaci i zajęło by to za dużo czasu niż jest to warte ¯\(ツ)/¯

A teraz zapraszam do obiektywnej dyskusji, tudzież wyzywania od "fajnopolactwa"

#mikroblog #propaganda #tvpis #manipulacja #bekazlewactwa #bekazprawakow #wojna #polityka #rosja #wiedza #informacje #psychologia #ciekawostki #bekazfoliarzy #bekazszurow #chlopskirozum
pijmleko - Widzę że niektórzy zapomnieli o filmiku Scifuna o odróżnianiu wiadomości f...
  • 12
  • Odpowiedz
Klausa szwba


@pijmleko: Jeżeli miałoby to stanowić jakiś trigger to tak średnio, gdyż sam kiedyś brałem (acz krótko i mało) przelewy z fundacji współfinansowanej przez samego Sorosa i bawi mnie nieco tworzenie jakichś boogeymanów z wpływowych Niemców i Żydów.
Co to ten "złoty interesownik"? @nozyczkisieodezwa Ale że gdzie jest tutaj "pseudointelektualizm"? W punktach OPa bez wątpienia, gdyż za angielskimi (i przetłumaczonymi na polski) frazami dotyczącymi błędów poznawczych i łacińskimi
  • Odpowiedz