@spere: Przy bardzo dobrych pożytkach, odpowiednio rozłożonych w sezonie jest to jak najbardziej realny wynik, ale dla pasiek stacjonarnych niezwykle trudny do osiągnięcia. Przy dobrze zorganizowanej pasiece wędrownej jest to sensowna ilość.
  • Odpowiedz