Daniel Hannan o wynikach wyborów do PE:

Podkreślam, że większość partii krytycznych wobec Unii jest umiarkowana. Nie ma bardziej szanowanych czy lubianych ludzi niż np. liderzy niemieckiej AfD, większość których stanowią ekonomiści i profesorowie. Jednak nie wszędzie jest tak dobrze: we Francji, Hiszpanii, Grecji i Irlandii wielki zwycięzcami są politycy, którzy atak na Brukselę łączą z atakiem na wolny rynek, zagraniczne firmy i globalną finansjerę (przez chwilę wyglądało, że UKIP może pójść