Wpis z mikrobloga

Zawiadomienie

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dotyczy: Niezgłoszenie twórcy internetowego działającego na platformie Pornhub pod pseudonimem "Natalie Wayne"

Szanowni Państwo,

Chciałbym zgłosić nieprawidłowości związane z działalnością twórcy internetowego operującego pod pseudonimem "Natalie Wayne" na platformie Pornhub. Zgodnie z obowiązującym prawem na terytorium Polski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nakłada nakaz rejestracji twórców, który nie został spełniony przez wspomnianego twórcę.

Dodatkowo, zauważam, że "Natalie Wayne" nie spełnia kryterium stosowania zabezpieczeń technicznych chroniących małoletnich przed szkodliwymi treściami. Twórca promuje pornografię na otwartych streamach na platformie YouTube, bez ograniczeń wiekowych, podczas konferencji PRIME MMA, które odbywają się przed godziną 22:00. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że "Natalie Wayne" promuje swoją pornografię wśród młodzieży.

Mając na uwadze powyższe, proszę o podjęcie stosownych działań w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem oraz ochrony młodzieży przed nieodpowiednimi treściami.

Z poważaniem,

[Twoje imię i nazwisko]
[Twój adres]
[Twój numer telefonu]
[Twój adres e-mail]

Pismo można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Biuro KRRiT
Wydział ds. Skarg i Wniosków
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 WARSZAWA

lub

przez skrzynkę ePUAP: Wyślij pismo przez skrzynkę ePUAP

pocztą elektroniczną: skargi@krrit.gov.pl

#famemma #primemma #kononowicz #szkolna17 #patostreamy #polskiyoutube #polityka #wykopefekt
talarzon - Zawiadomienie

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dotyczy: Niezgłosz...

źródło: IMG_0984

Pobierz
  • 2
  • Odpowiedz