Wpis z mikrobloga

#serafywaustralii #frankowicze

I instancja wygrana, czekamy na apelacje i za jakieś 1.5 - 2 lata będzie można pić kompot.
Na razie cieszymy się z wirtualnych odsetek

II. zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę:

1

1) 115 888, 34 zł (sto piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych
34/100 ) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 4 marca 2021 r. do dnia zapłaty,
2) 19 265, 88 CHF (dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć franków
szwajcarskich 88/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 4 marca 2021 r. do
dnia zapłaty;
  • 2
  • Odpowiedz