Wpis z mikrobloga

Hej, czy ktoś może pomóc mi zrozumieć dlaczego excel źle sumuje mi pola?
Opisy poszczególnych pól:
A1: kwota wpisana na sztywno. Formatowanie walutowe, miejsca dziesiętne: 2
B1: =A1-SUMA(B2:B5). Formatowanie walutowe, miejsca dziesiętne: 2
B2: liczba wpisana na sztywno. Formatowanie liczbowe, miejsca dziesiętne: 2
B3: liczba wpisana na sztywno. Formatowanie liczbowe, miejsca dziesiętne: 2
B4: liczba wpisana na sztywno. Formatowanie liczbowe, miejsca dziesiętne: 2
B5: =B6/1000*15. Formatowanie liczbowe, miejsca dziesiętne: 2
B6: =2712272-848571. Formatowanie liczbowe, miejsca dziesiętne: 0

Liczby z wierszy B1-B5 powinny się sumować do liczby A1. Natomiast ich suma to 71 699,95. Dlaczego jak zaznaczam zakres B1-B5 to excel pokazuje 71 699,94? Jak wyeliminować ten błąd?

#excel
Pobierz
źródło: comment_16627248260Q3da1S85ovBZVG27d3AsI.jpg
  • 8
@RozowaWkolorachTeczy:
W B1 masz tak naprawdę 26744,425, które przy ustawieniu wyświetlania do 2 miejsc po przecinku jest zaokrąglane do 26744,43.
W B5 masz tak naprawdę 27955,515, które przy ustawieniu wyświetlania do 2 miejsc po przecinku jest zaokrąglane do 27955,52.

Ale w obu przypadkach zaokrąglenie jest tylko wizualne, do działań brana są niezaokrąglone wartości.
X,425 + Y,515 = Z,94.

Jak chcesz mieć arytmetyczne zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku to funkcja =ZAOKR(X;2)