Wpis z mikrobloga

  • 1
@ZaQ_1 Oprócz? Chyba nie, ale to właśnie jest problem, bo chodzi o konkretne ciśnienie, a nie konkretny przepływ. Informacja o przepływie przydaje się chyba tylko do butli z tlenem do natleniania.
  • Odpowiedz