Wpis z mikrobloga

@Ogau: bo w kontekście odległości "od rynku" to np. Koszalin jest ponad 3km od wrocławskiego rynku i na pewno lepiej skomunikowany. Z czym to jest kwestia drugorzędna, ale jest.

Więc rozsądnie jest rozpatrywać twoją wypowiedź w kontekście skomunikowania z centrum Wrocławia, a że ze Żmigrodzkiej to #!$%@? idź pan w #!$%@?, niczym nie dojedziesz, no to sobie dworuję.