Wpis z mikrobloga

Odkryto najwcześniejsze galaktyki (<400 mln lat po Wielkim Wybuchu) z potwierdzonym dystansem przy pomocy teleskopu Webba, a dokładniej przy pomocy jego instrumentów naukowych: spektrografu Near- Infrared Spectrograph (NIRSpec) oraz dostarczającego wcześniej dane fotometryczne aparatu Near-Infrared Camera (NIRCam). Wszystko w ramach programu badawczego JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES).

Bazując na obserwacjach i modelach ewolucji galaktyk badacze oszacowali, że galaktyki posiadają masę około 100 mln mas Słońca zawartą w gwiazdach. Dodatkowo, obiekty te, które przyczyniły się do ponownej jonizacji materii w tzw. erze rejonizacji, są zasadniczo "małe" i gęsto upakowane w formujące się gwiazdy przez co przypuszczalnie powstawały w dosyć szybkim tempie.

Using stellar population modelling, we find the galaxies typically contain a hundred million solar masses in stars, in stellar populations that are less than one hundred million years old. The moderate star formation rates and compact sizes suggest elevated star formation rate surface densities, a key indicator of their formation pathways. Taken together, these measurements show that the first galaxies contributing to cosmic reionisation formed rapidly and with intense internal radiation fields.


https://arxiv.org/abs/2212.04480
https://twitter.com/Rohan_Naidu/status/1601055565685592065

#fizycznenowinkifakera -> nowinki fizyczne i nie tylko - do obserwowania lub czarnolistowania.( ͡° ͜ʖ ͡°)

Chcesz zerknąć do archiwalnych tłumaczeń bądź nowinek fizycznych? Wejdź na: https://www.fizyczne-nowinki-fakera.pl/

#nauka #astronomia #kosmos #jwst #webb #gruparatowaniapoziomu #ciekawostki
FakeR - Odkryto najwcześniejsze galaktyki (<400 mln lat po Wielkim Wybuchu) z potwier...

źródło: comment_1670581427JrGHu1kOXa39YlLIoS1aTP.jpg

Pobierz
  • 4