Wpis z mikrobloga

#fizyka #pytanie #mechanika #kiciichpyta

Mircy, bo wymieniłem i nie wiem, co uczennicy powiedzieć.

Jeśli przyciskamy deskę do ściany, to mamy nacisk, tarcie i ciężar. Jak nie spada, to tarcie równoważy ciężar. Spoko.

Ale jeśli zwiększymy Nacisk, czy tarcie działające na deskę wzrośnie? P/F

I serio nie wiem, co odpowiedzieć na poziomie liceum. No bo niby wzór to T=Nxu.
Tylko co z tego, skoro tarcie to jedynie siła reakcji na próbę ruchu. Czyli nie może być większe od siły wymuszającej.

Potencjał tego tarcia wzrośnie, ale póki nie ma wymuszenia, nie ma i tarcia.

To P czy F?

jak wyżej

  • p 66.7% (2)
  • f 33.3% (1)

Oddanych głosów: 3

  • 8
@WolvvloW: ciało się nie porusza, więc będzie tu mowa o tarciu statycznym, i jest ono równe sile która próbuje wywołać przesunięcie się ciał (siła reakcji). Kiedy ta siła przekroczy siłę tarcia wynikającą iloczynu nacisku i wsp. tarcia, tarcie statyczne zamienia się w tarcie kinetyczne
Feynmamm powiedziałby, że T=Nxu to nie wzór na reakcję a jedynie empiryczne przybliżenie wartości siły, która jest potrzebna żeby przezwyciężyć tarcie statyczne. Reakcja pozostanie równa grawitacji ale tarcie czyli limit siły poniżej którego ciała pozostaną w spoczynku wzrośnie z naciskiem.

Odnośnie do Twojego pytania to tarcie nie może oddziaływać ma deskę bo tarcie to właściwość tego układu ciał a nie siła.

Rozdział 12-2 w:
https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_12.html
@WolvvloW: siła tarcia faktycznie nie może być większa niż siła wywołująca ruch. W przypadku tarcia statycznego tak naprawdę powinno się pisać, że T =< u x N. Tarcie może być mniejsze niż u x N - tak jest, dopóki ciało się nie porusza. Im większą siłę przykładamy, tym tarcie statyczne większe, aż do przekroczenia granicy równej u x N. To jest to, co widać na tym wykresie, który zawsze się pokazuje