Wpis z mikrobloga

@Theos: nie jest poprawnie. Zobacz linie boczne na boisku i linie pola karnego. Linia wyznaczają a spalonego powinna być prostopadle do lini bocznej i równolegle do tej z pola karnego