Wpis z mikrobloga

Możliwe, że niektóre osoby w społeczności przegryw, ze względu na swoje trudności emocjonalne i społeczne, mogą przejawiać złość i frustrację, które niejednokrotnie kierują w stronę kobiet. Takie zachowania mogą wynikać z braku doświadczeń w relacjach z kobietami, niskiej samooceny lub niezadowolenia z własnego życia.

Takie zachowania są niewłaściwe i nieakceptowalne. Nienawiść wobec kobiet jest szkodliwa i może prowadzić do dyskryminacji, przemocy i nieszczęścia. Wszyscy powinniśmy działać w kierunku promowania szacunku, równości i empatii wobec innych ludzi, niezależnie od ich płci czy przynależności do jakiejkolwiek grupy społecznej.

#przegryw
  • 20
@Xaynna ,,Wszyscy powinniśmy działać w kierunku promowania szacunku, równości i empatii wobec innych ludzi, niezależnie od ich płci czy przynależności do jakiejkolwiek grupy społecznej" ile tam agenci Schwaba szekli płacą za wklejanie tej formułki? już nie raz to czytałem, bełkot globalistów
prowadzący do multikulti!
  • 1
@Przegrywzyciowy0: Po prostu jestem za promowaniem
pozytywnego myślenia i podejścia: Ostatecznie, pomóc ludziom, którzy czują się wykluczeni lub niepowodujący, może wymagać zmiany ich podejścia i sposobu myślenia. Możesz pomóc, poprzez zachęcanie do pozytywnych myśli i zachowań, wskazywanie na ich mocne strony oraz pozytywne zmiany, jakie mogą wprowadzać w swoim życiu.
@Xaynna: sama widzisz jakie kobiety są, bo masz koleżanki itp, więc nie mydl tutaj ludziom oczu, a poziom i nastawienie większości polak to jest tragedia totalna. Mężyzn podobnie się to tyczy, jest mała grupa osób które można w życiu naprawde dażyć zaufaniem.
@Xaynna takie jednostki przegrywowe w naturze nie przetrwali by do dorosłości, a teraz obwiniają kobiety za swoje niepowodzenia xd a kobiety żyją własnym życiem, nie ma żadnego naturalnego prawa by kobieta musiała chcieć jakiegoś przegrywa. Sam przegryw też by najchętniej miał tą najładniejszą.
@Xaynna: Brak tutaj jest jakiejkolwiek dyskusji prowadzącej do zrozumienia perspektywy zgnojonych przegrywów, jedynie "proszę nas nie krytykować, my jesteśmy kryształowe panny"

Nie widzę powodu aby przegrywy miały się składać na utrzymanie państwa opiekuńczego (z naciskiem na dogadzanie nieodpowiedzialnym kobietom) z którego nic nie mają