Wpis z mikrobloga

Obniżenie ratingu nie jest tożsame z upadkiem. Millennium przyjęło w zeszłym roku plan naprawczy który wypełnia. Dzięki planu naprawczemu nie musza płacić podatku bankowego.