Wpis z mikrobloga

An12. Jak skończyłem pisać to już był za bielanami. Od wielu lat chciałem polecieć tą linią. Zrobić oblot Wrocław Kijów/Lwów Wrocław. / Właśnie linią Motorsicz. 30 kilkuletnią maszyną. Za mało kirdey chęci miałem a za dużo wygody. Wybierałem zazwyczaj A-B-A a nie jak zamierzałem A-B-C-A