Wpis z mikrobloga

@pani_doktor_od_arszeniku: Dla mnie jest tu wyraźna symbolika. Anubis był wszak bóstwem mocno związanym z balsamowaniem zmarłych, nie dziwi więc jego obecność w miejscu patroszenia ryb. Bo ryby się patroszy, prawda?

To teraz przyjrzyjmy się człowiekowi. O ile to jest człowiek.
Dlaczego sprzedawca w sklepie rybnym ma założone ciemne okulary? U Bułhakowa Abadonna unicestwia (powoduje śmierć) zdejmując okulary i patrząc na na cel, wzrokiem nie skrytym za ich ciemnymi szkłami. To w