@Limonene: O, a to i dla mnie zaskoczenie. Pamiętam, że z przetargami na wywóz odpadów w Poznaniu zawsze były jakieś wały, od sytuacji sprzed kilku lat, gdzie firma nie wywiązywała się z terminowego odbioru, przez upadek koncepcji Celowego Związku Gmin, gdzie okazało się, że taniej jest jak każda gmina podpisuje osobną umowę na wywóz odpadów, a miało być tak pięknie (i tanio ( ͡º ͜ʖ͡º) )
@EmDeCe: Sęk w tym że lewactwo promuje agendę LGBT bez używania tego skrótu. Oni są bardzo kreatywni w tworzeniu nowych słów, więc się nie ograniczają, mogą do każdego promowanego przez siebie zjawiska wynaleźć oddzielną pozytywną nazwę - "równe prawa dla osób nieheteronormatywnych", "koniec z uprzywilejowaniem większości", "dbanie o prawa kobiet i transkobiet", "edukacja włączająca", "pozytywna umiłowanie dzieci", itp itd.