Wpis z mikrobloga

@onepnch: Brało się całą kupkę tych żetonów, tasowało i dzieliło na 2. Wyciągaliśmy po jednym zwierzęciu i porównywaliśmy wszystkie trzy statystyki. Kto był szybszy, dłużej żyj lub był cięższy = jeden punkt. Jeżeli zdarzyło się, że zwierzęta mają po jednym punkcie, a w trzeciej kategorii tę samą liczbę, no to remis i żetony "na bok". Posiadacz "lepszego" zwierzęcia zabierał żeton przeciwnika i odkładał na kupkę "punktów". Jak skończyły się żetony to