Wpis z mikrobloga

@pieczony-ziemniaczek: Zwykle zakup na rynku pierwotnym nieruchomości będącej w budowie zaczyna się od podpisania umowy rezerwacyjnej. Służy ona głównie do uzyskania kredytu. W przypadku zakupu za gotówkę można to pominąć.

Następnie podpisywana jest umowa deweloperska - jest to umowa w której deweloper zobowiązuje się do wybudowania nieruchomości i przeniesienia własności w przyszłości, a nabywca zobowiązuje się do płatności na poczet ceny nabycia tego prawa. Umowa deweloperska ma zawsze formę aktu notarialnego.