Wpis z mikrobloga

Gaz ziemny


Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2023 r. transakcje o wolumenie 12 585 920 MWh, co stanowi spadek r/r o 9,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 283,38 zł/MWh, co stanowi spadek o 29,86 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GASBASEY-24) wyniosła w lutym br. 314,92 zł/MWh, czyli o 45,02