Wpis z mikrobloga

Wiki pisze, że:

Potencjał standardowy rozumiany jest również jako wkład elektrody do standardowej siły elektromotorycznej ogniwa.

i

W ogniwie galwanicznym siła elektromotoryczna ogniwa jest różnicą standardowych potencjałów elektrod.

a na przykład tu wiki pisze, że:

[...] potencjał standardowy związany z reakcją elektrodową [...] w temperaturze 25 °C wynosi +0,22 V dla stężenia jonów chlorkowych równych 1M

z tego wynika, że stężenie jonów (może rodzaj też?) ma wpływ na potencjał potencjał standardowy.

Nie za bardzo to się klei, stąd pytanie: od czego zależy SEM ogniwa? (oprócz potencjałów standardowych elektrod)?

Pytanie bardziej wynika z chęci zrozumienia reakcji elektrodowych, może ktoś poleci jakąś ciekawą/jakościową literaturę w temacie podstaw elektrochemii?

#chemia
  • 2
z tego wynika, że stężenie jonów (może rodzaj też?) ma wpływ na potencjał potencjał standardowy.


@Loperamid: Stężenie nie może mieć wpływu na potencjał standardowy, bo on jest stały, w danej temperaturze. W definicji potencjału standardowego masz napisane :

siła elektromotoryczna ogniwa zbudowanego z odwracalnego półogniwa badanego, zawierającego jony o jednostkowej aktywności, oraz elektrody wodorowej, której potencjał przyjmuje się za równy 0 V we wszystkich temperaturach, aby było możliwe określenie potencjału