Wpis z mikrobloga

@RedveKoronny: To chyba jednak nie ogarniasz gradientu, skoro nie widzisz, jak znaleźć taką różniczkę. Gradient funkcji f : R^n -> R w punkcie x0 jest n-wymiarowym wektorem. Wektor to przekształcenie liniowe: jeśli v to wektor gradientu, to v : R^n -> R zadane wzorem v(x) = v^T x to przekształcenie liniowe. To odpowiada sytuacji z definicji, którą wkleiłeś, gdy m = 1.

W przypadku wielowymiarowym, zamiast gradientu liczymy macierz Jacobiego (a