Wpis z mikrobloga

"Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin
przeprowadzenia naboru, dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego sp. z o.o.: www.kpfp.org.pl"

Jakoś nie widzę tych wzorów dokumentów. Pewnie dopiero 30.07.2020 wejdą, co? Czy ślepy jestem?

#dotacje #granty #covid19
  • 3