Wpis z mikrobloga

@SmazoneCukierki: możesz opłacić całość lub dowolną liczbę rat przed wymaganym terminem. Poinformuj o tym Polkomtel pisemnie, na adres:
Polkomtel Sp. z o.o., Sekcja Obsługi Płatności,
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
lub
mailowo na adres bok@plus.pl

Pismo powinno zawierać informacje:
a) Imię i nazwisko,
b) PESEL lub NIP,
c) Numer telefonu,
d) Liczba rat, które chcesz wcześniej uregulować oraz ich wartość.
  • Odpowiedz