Wpis z mikrobloga

@SzycheU raz babeczka mi nie chciała wódki sprzedać bo miałem tylko prawo jazdy a chciała dowód i tak myślałem czy policji nie mógłbym wezwać ale stwierdziłem że pewnie ma rację więc kupiłem w gdzieś indziej
@Darashia: są piwa bezalkoholowe 0,0% i są piwa "bezalkoholowe" do 0,5% alkoholu, tutaj może już wchodzić dowód w rachubę, piwo 0,0% jest napojem a piwo do 0,5% to dalej piwo
@SzycheU prawda. odmowa sprzedaży piwa bezalkoholowego to wykroczenie.

Art. 135. kw

Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny.


Art. 14 § 2 kc

(...) gdy osoba niezdolna do czynności prawnych [wiek poniżej 13 lat] zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,