Wpis z mikrobloga

Grób na tyłach jaskini - Wnętrze ręki na żywo - Zmierz to palcem! | Czytamy naturę #169

Wprost: https://www.youtube.com/watch?v=sRHHS3SWQLI
Wykopiecie? https://wykop.pl/link/7126789/grob-na-tylach-jaskini-wnetrze-reki-na-zywo-zmierz-to-palcem

W 169. odcinku "Czytamy naturę" opowiadam o:

1) 01:06 przypuszczalnym pochówku u Homo naledi #archeologia

2) 12:08 dużym postępie w rozwoju USG #medycyna #technologia

3) 18:32 łokciach, sążniach i innych miarach antropometrycznych z całego świata #historia

Źródła:

1) Berger, L. R., Makhubela, T., Molopyane, K., Kruger, A., Randolph-Quinney, P., Elliott, M., ... & Hawks, J. (2023). Evidence for deliberate burial of the dead by Homo naledi. bioRxiv, 2023-06. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.06.01.543127v1

2) Park, E. Y., Cai, X., Foiret, J., Bendjador, H., Hyun, D., Fite, B. Z., ... & Ferrara, K. W. (2023). Fast volumetric ultrasound facilitates high-resolution 3D mapping of tissue compartments. Science Advances, 9(22), eadg8176. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adg8176

3) Kaaronen, R. O., Manninen, M. A., & Eronen, J. T. (2023). Body-based units of measure in cultural evolution. Science, 380(6648), 948-954. https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf1936

#nauka #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ligamozgow #conowegownejczer
LukaszLamza - Grób na tyłach jaskini - Wnętrze ręki na żywo - Zmierz to palcem! | Czy...

źródło: czn169

Pobierz
  • 4
  • Odpowiedz