Wpis z mikrobloga

@Grooveer: A już nie mówię ile milionów zebrały od początku wojny rozmaite ukraińskie fundacje, organizacje charytatywne i wolontariackie.